Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu powstało w na Osiedlu Helena i niezmiennie funkcjonuje jako publiczna placówka oświatowo - wychowawcza do dnia dzisiejszego. Zlokalizowana jest u wylotu drogi na Limanową w budynku jednokondygnacyjnym z trzema salami zabaw. Wszystkie sale są przestrzenne, funkcjonalne, słoneczne, zapewniają bezpieczeństwo i higieniczne warunki.

     Sale wyposażone są w nowoczesne pomoce, które sprzyjają osiągnięciu celów kształcenia i wychowania. Obok budynku rozciąga się duży  przestronny ogród z placem zabaw. Dzięki temu, że ogród znajduje się z dala od głównej drogi, umożliwia dogodną i bezpieczną rekreację dzieci i realizację treści prozdrowotnych i zadań z zakresu ekologii.

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się od 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną, ustaloną przez organ prowadzący, czyli Miasto Nowy Sącz.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (samodzielne w zakresie samoobsługi i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych).

Przedszkole liczy 2 oddziały. O przydziale do oddziału decyduje wiek, potrzeby emocjonalno – rozwojowe dziecka, zdolności i zainteresowania. Do każdego oddziału uczęszcza 25 dzieci.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Marta Trzcińska-Żak, legitymująca się wykształceniem wyższym z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz organizacji i zarządzania oświatą.


Galeria budynku przedszkola
 

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji