Protokół z posiedzenia komisji 19.04.2021 -> pobierz 1     pobierz 2

Protokół z posiedzenia komisji -> pobierz 1   pobierz 2

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza  -> link

Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza  -> link

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola -> link

 

Dokumenty dla rodziców

Deklaracja

Wniosek

Oświadczenia