Rekrutacja

                                                                                                                                                                                                                                                        Nowyy Sącz, 08.05.2023                                                                                                               

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu

Na rok szkolny 2023/2024

Dnia 03.04. 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, na którym Komisja na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe w Rozdziale 6 "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, reguluje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół„ oraz zarządzenie nr 75/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2023 określające kryteria i terminy naboru na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz ustaliła listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych:

 

1. Chramiec Justyna

2. Gawroński Franciszek

3. Górowski Jakub

4. Klimek Tomasz

5. Madej Hanna

6. Madej Franciszek

7. Mikołajczyk Antoni

8. Molek Amelia

9. Nowak Gabriela

10. Oleksy Konrad

11. Oszer Paweł

12. Rożdżyński Kacper

 

 

Lista kandydatów nieprzyjętych

  1. Jeż Judyta

 

Dokumenty dla rodziców 2023/2024

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 75/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2023

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i upełniającego na rok szkolny 2023/2024

Uchwała Prezydenta Rady Miasta z 2017 r

Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z 2020 r

Uchwała z 2021 roku w sprawie zmiany uchwały z 2020 r

 

 

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata (docx 83kB)

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego na 2023/24 (docx 15kB)

Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie (docx 16kB)

Załącznik nr 2 do wniosku o przyjęcie (docx 15kB)

 

Załączniki do I etapu postępowania rekrutacyjnego:

Oświadcznie 1 (spełnienie kryterium wielodzietności)

Oświadcznie 2 (osoba samotnie wychowująca dziecko)

 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17