DRODZY RODZICE !

 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 26 sierpnia 2020  https://www.gov.pl/web/edukacja wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r. poz.59,oraz z 2020r. poz.322,374,567 i 1337) Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu rozpoczyna działalność po dyżurze wakacyjnym.

Jak wiadomo przedszkole musi spełniać określone warunki, które między innymi dotyczą metrów kwadratowych powierzchni koniecznych do zapewnienia na jedno dziecko, w związku z tym liczebność grup przedszkolnych musiała ulec zmianie. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które stworzy bezpieczne warunki pracy i pobytu dzieci w przedszkolu. Zgodnie z przeprowadzoną rozmową telefoniczną z rodzicami dzieci będą przychodziły według ustalonego harmonogramu.

Na stronie internetowej przedszkola :http://www.mp7.nowysacz.pl/ zamieszczona została lista dzieci, rozpoczynająca zajęcia od września oraz harmonogram przydziału dla każdego dziecka. Prosimy rodziców o zapoznanie się z zakładką dokumenty przedszkola -zarządzenia.

Jest to harmonogram ustalony na miesiąc wrzesień, który w miesiącu październiku może ulec zmianie.

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i współpracę. Każdą nieobecność, chorobę dziecka, sytuację zdrowotną rodziny, prosimy natychmiast zgłaszać do Dyrektora placówki z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji.

W nowym roku szkolnym 2020/2021 przedszkolakom życzymy powodzenia .

 

Dyrektor MP7

Marta Trzcińska-Żak

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji