§ 1
Dyrekcja Miejskiego Przedszkola pragnie poinformować rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola o ostatecznej decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza w sprawie pracy przedszkola w okresie wakacji. Podjęta została decyzja o utrzymaniu poprzednio przyjętego harmonogramu pracy w wakacje.

§ 2
Miejskie Przedszkole będzie czynne w miesiącu SIERPNIU OD 01.08 do 27.08.2020 (dwa dni 29,31 pozostaje na przygotowanie przedszkola do pracy w nowym roku szkolnym). LIPIEC jest miesiącem wolnym od zajęć.

§ 3
Dyżur nadal z przestrzeganiem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (odpowiednia liczebność grupy, odrębność pracy grup, bezpieczeństwo sanitarne).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji