Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryny Przedszkole Nr 7 w Nowym Sączu

Klauzula informacyjna


Zgodnie, z art. 13 ust. l Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 7 z siedzibą w Nowym Sączu, ul.. Krakowska 50, NIP: 734-10-25-269, REGON: 490581402.
2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.  Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. a) - c) oraz e) i    f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego   przez       Administratora,   rozliczeń   finansowych,    w   tym   wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
4.    Administrator   może   przekazywać   Twoje   dane   lub   dane   osobowe   dziecka   innym podmiotom  na podstawie  umowy  powierzenia przetwarzania  danych  osobowych.  Dane osobowe mogą być przekazane : podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom realizującym usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej.
5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
6.  Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przepisach podatkowych.
7.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   prawo   .do   przenoszenia   danycli osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
9.  Twoje  dane  nie   będą  podlegać  decyzji  opartej   wyłącznie   na  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
 

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji