WYCHOWAWCY GRUPA ,,SMOKI"

mgr Katarzyna Król
mgr Wioletta Gawron

 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,PSZCZÓŁKI”

mgr Marta Trzcińska-Żak
mgr Monika Iwańska

 

 

Kadra Miejskiego Przedszkola nr 7 w rokuszkolnym  2021/2022

Grono Pedagogiczne
 

mgr Marta Trzcińska-Żak- dyrektor przedszkola                                        

 •  wykształcenie wyższe magisterskie z Pedagogiki specjalnej
 •  studia podyplomowe:
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

  

mgr Monika Iwańska 

 • studia magisterskie - Filologia angielska
 •  studia licencjackie-  Nauczanie poczatkowe z językiem angielskim

 

mgr Katarzyna Król

 • wykształcenie wyższe magisterskie-  Edukacja przedszkollna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - Logopedia 
 • licencjat - Ekonomika turystyki
 • wykształcenie wyższe magisterskie - Zarządzanie turystyką

mgr Wioletta Gawron

 • wykształcenie wyższe magisterskie z  Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • licencjat: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną

 

Pracownicy administracji i obsługi            

 • Rozalia Pasiut
 • Agnieszka Gawlikowska
 • Anna Porębska
 • Katarzyna Wójcik
 • Celina Bielak
 • Mieczysław Kukuczka
 • Bożena Skoczeń
 • Barbara Petrażycka- główny księgowy