WYCHOWAWCY GRUPA ,,SMOKI"

mgr Katarzyna Król

mgr Wioletta Gawron

 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,PSZCZÓŁKI”

mgr Marta Trzcińska-Żak

mgr Dorota Gorzawska

  

Kadra Miejskiego Przedszkola nr 7 w rokuszkolnym  2018/2019

Grono Pedagogiczne

mgr Marta Trzcińska-Żak- dyrektor przedszkola                                        

* wykształcenie wyższe magisterskie z Pedagogiki specjalnej

* studia podyplomowe:

- Edukacja wczesnoszkolna

- Terapia pedagogiczna

- Organizacja i zarządzanie oświatą

 

mgr Dorota Gorzawska

* wykształcenie wyższe magisterskie z Pedagogiki przedszkolnej

 

mgr Elżbieta Klinke-Pyrdoł

* wykształcenie wyższe magisterskie z Edukacji  wczesnoszkolnej,

* studia podyplomowe:

- Organizacja i zarządzanie oświatą,

- Bibliotekoznawstwo

mgr Katarzyna Król

*licencjat : Ekonomika turystyki

*wykształcenie wyższe magisterskie : Zarządzanie turystyką

*wykształcenie wyższe magisterskie z  Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

mgr Wioletta Gawron

* wykształcenie wyższe magisterskie z  Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

licencjat: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną

 

Pracownicy administracji i obsługi            

Krystyna Cieśla

Agnieszka Gawlikowska

Anna Porębska

Grażyna Kolat

Celina Bielak

Mieczysław Kukuczka

Bożena Skoczeń

Barbara Petrażycka- główny księgowy

 

Kadra przedszkola nr 7