regulamin rekrutacji

 

                                    

 

Regulamin rekrutacji plik1

                                 plik 2

                                 plik 3

                                 plik4

                                plik5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DZIECI 

 

W TEJ ZAKŁADCE ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ
W NASZYM PRZEDSZKOLU,

JEŚLI ZECHCĄ PAŃSTWO ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO DO

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 NOWYM SĄCZU

 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ!

 

UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają Dyrekcji do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 

Potwierdzenie woli kontynuacji

Oświadczenie

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy 

Zgoda na uczestnictwo dziecka w nauce religii katolickiej