regulamin rekrutacji

 


Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu na rok szkolny 2017/2018  plik1

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej   plik1 plik2

 

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DZIECI 

 

W TEJ ZAKŁADCE ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ
W NASZYM PRZEDSZKOLU,

JEŚLI ZECHCĄ PAŃSTWO ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO DO

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 NOWYM SĄCZU

 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ!

 

UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają Dyrekcji do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuacji

Oświadczenie

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy

Regulamin rekrutacji

Zgoda na uczestnictwo dziecka w nauce religii katolickiej