regulamin rekrutacji

Nowy Sącz 22.04.2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 54/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30.01.2020 r. w sprawie terminu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dnia 22.04.2020 r. Komisja Rekrutacyjna Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości, iż rodzice dzieci znajdujących się na liście kandydatów  zakwalifikowanych  w protokole z dnia 01.04. 2020. , potwierdzili wolę przyjęcia do publicznego przedszkola.

 

 

                                                                             Nowy Sącz . 01.04.2020 r.


Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
Na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dnia 01.04.2020 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej , na którym Komisja na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe w Rozdziale 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli , publicznych innych form wychowania przedszkolnego , publicznych szkół i publicznych placówek , reguluje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół „ oraz zarządzenie nr 54/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza określające kryteria i terminy naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz ustaliła listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych w ustawowym pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz:

1.  Julita K.

2.  Ryszard K.

 

3.  Zofia C.

4. Jeremi Cz.

5. Beniamin F.

6.  Julia F.

7.  Pola J.

8.  Jan K.

9.  Alicja O.

10. Adrian R.

11. Nadia R.

12.Cezary S.


Lista kandydatów nieprzyjętych

1. Zuzanna D.

2. Tola L.

3. Kajetan L.

4. Kamil M.

5. Kacper M.

Komisja Rekrutacyjna
Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu


Bardzo prosimy o potwierdzenie drogą e mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   do 20 kwietnia do godziny 15.00 woli przyjęcia kandydata do Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu.

Podpis na dokumencie złożycie Państwo w późniejszym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji

 

"Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych/do przedszkola przebiega bez zmian.

 

W obecnej sytuacji zalecamy KONTAKT TELEFONICZNY z przedszkolem:   numer telefonu   18 443 04 91

 

W trakcie rozmowy przekażemy informacje na temat rekrutacji oraz nasz adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 Na wskazany adres będziecie mogli Państwo przesłać zdjęcie lub scan wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły/przedszkola. Oryginał wniosku doniesiecie Państwo po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć. 

 

Jeśli nie posiadacie Państwo możliwości wykonania zdjęcia lub scanu wniosku podyktujecie Państwo podstawowe dane przez telefon,                a pozostałe dane, niezbędne do trybu rekrutacyjnego, przekażecie Państwo po wznowieniu zajęć."

 

 

                              Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

                               

                  

                               DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DZIECI 

 

W TEJ ZAKŁADCE ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ
W NASZYM PRZEDSZKOLU,

JEŚLI ZECHCĄ PAŃSTWO ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO DO

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 NOWYM SĄCZU

 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ!

 

UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają Dyrekcji do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 

             
                Potwierdzenie woli kontynuacji 2020/21

                     Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2020/21

                     Załącznik do wniosku nr 1

                     Załącznik do wniosku nr 2

                Oświadczenie

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy 

Zgoda na uczestnictwo dziecka w nauce religii katolickiej