REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój przyjaciel i ja”

  

CELE KONKURSU:

1.      Upowszechnianie edukacji dzieci przedszkolnych.

2.      Promocja edukacji przedszkolnej w środowisku.

3.      Prezentacja twórczości dziecięcej.

4.      Kształcenie poczucia piękna i estetyki.

5.      Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka.

6.      Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR:

Miejskie przedszkole nr 7

Ul. Krakowska 50

33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 443 04 91

e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WIEK UCZESTNIKÓW: konkurs przeznaczony dla dzieci 4- 5 letnich.

TECHNIKA PRAC PLASTYCZNYCH: dowolna (prace płaskie)

FORMAT: A4

OPIS PRAC: każda praca powinna zawierać metryczkę;

1.      Tytuł pracy.

2.      Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy

3.      Nazwa i adres przedszkola/ szkoły z numerem telefonu.

4.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)

 

Każde przedszkole/ szkoła może przesłać 3 prace plastyczne (indywidualne).

TERMIN:

Prace należy nadsyłać na adres organizatora do 13 maja 2020 r. z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1.      Prace będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 maja 2020 r. w Miejskim Przedszkolu nr 7.

3.      Nagrodzeni i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

4.      Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej przedszkola: www.mp7.nowysacz.pl

PRACE PLASTYCZNE ZGŁOSZONE NA KONKURS;

1.      Nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

2.      Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.

 

Koordynator konkursu: mgr Dorota Piotrowska tel. 18 443 04 91

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Bohaterowie ulubionych baśni”

 

CELE KONKURSU:

1.      Upowszechnianie edukacji dzieci 5-6 letnich.

2.      Promocja edukacji przedszkolnej w środowisku.

3.      Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka.

4.      Prezentacja twórczości dziecięcej.

5.      Wzbogacanie edukacji czytelniczej wśród rodziców i ich dzieci.

 

ORGANIZATOR:

Miejskie Przedszkole nr 7

Ul. Krakowska 50

33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 443 04 91

e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

WIEK UCZESTNIKÓW: konkurs przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich

TECHNIKA PRAC PLASTYCZNYCH: dowolna (prace płaskie)

FORMAT: A4

OPIS PRAC: każda praca powinna zawierać metryczkę;

1.      Nazwa konkursu.

2.      Tytuł pracy.

3.      Imię i nazwisko autora pracy.

4.      Nazwa i adres przedszkola z numerem telefonu.

5.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)

Każde przedszkole może przesłać 2 prace plastyczne (zbiorowe lub indywidualne).

TERMIN:

Prace należy nadsyłać na adres organizatora do 12 maja 2020 r. z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1.      Prace będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  20.05.2020 r. w Miejskim Przedszkolu nr 7.

3.      Nagrodzeni i ich opiekunowie informacje o wynikach konkursu znajdą na stronie internetowej przedszkola

        www.mp7.nowysacz.pl.

 

PRACE PLASTYCZNE ZGŁOSZONE NA KONKURS:

1.      Nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

2.      Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.

Koordynator konkursu: mgr Katarzyna Król tel. 18 443 04 91